×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

 İlgili duyuru aşağıda paylaşılmıştır:

“Lisans öğrencilerimizin TÜBİTAK Merkez ve Enstitülerinde
yürütülen veya TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma
projelerine dâhil edilerek Ar-Ge kültürü kazanmaları, araştırma
ekosistemine ilk adımı atmaları ve araştırma yapmaya teşvik
edilmeleri amacıyla hazırlanan 2247-C Stajyer Araştırmacı Burs
Programı (STAR) yeniden çağrıya açılıyor.

Proje yürütücüleri ve öğrencilerden gelen yoğun talep ile 2022
yılı 2. çağrısına çıkılacak STAR programı kapsamında proje
tabanlı araştırma heyecanını toplumun tüm kesimlerine
ulaştırmak, ülkemizde proje yapma çalışmalarının
yaygınlaşmasına önemli katkılar sağlamak amaçlanmaktadır.
Bugüne kadar 3689 projede görev alan 4948 öğrenci desteklediğimiz
STAR programı kapsamında yeni çağrımızda 1500 öğrencimizi daha
desteklemeyi planlıyoruz.

Star Programında Yenilikler

STAR Öğretmen

Bu yıl STAR programı kapsamında bir yenilikle daha karşınızda
olacağız. STAR Lisans Öğrencileri çağrımıza ek olarak son 3 yıl
içerisinde TÜBİTAK BİDEB 2204 Ortaokul ve Lise Öğrencileri
Araştırma Projeleri Yarışmalarında final aşamasında derece alan
veya TÜBİTAK BİDEB 2202 Bilim Olimpiyatlarında birinci aşamada
başarılı olan öğrencilerimizin danışman öğretmenlerini de
projelerinize dâhil etme imkânı sunacağımız STAR Öğretmen
çağrısı da açılacaktır.

Genç Star

Bu çağrı kapsamındaki diğer bir yenilik ise lise öğrencilerimize
yöneliktir. Son 3 yıl içerisinde TÜBİTAK BİDEB 2204 Lise
Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmalarında final aşamasında
derece sahibi ve TÜBİTAK BİDEB 2202 Bilim Olimpiyatlarında birinci
aşamada başarılı olan lise öğrencilerimizi araştırma
ekosistemlerine ilk adımlarını atarak araştırma süreçlerine
ilişkin bilgi, görgü ve deneyimlerini artırmak amacıyla
projelerimize dâhil edeceğiz.

STAR program başvurularının ilk aşamasında 21 Kasım-09 Aralık
2022 tarihleri arasında TÜBİTAK Merkez ve Enstitülerinde
yürütülen veya TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerde görev
alan proje yürütücüleri https://ebideb.tubitak.gov.tr  üzerinden
“2247-C Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR)-Proje
Yürütücüsü Bilgi Girişi” programına girerek sistemde yer alan
projelerine STAR LİSANS, STAR ÖĞRETMEN ve GENÇ STAR talebi
yapabilecektir.

Saygılarımızla

TÜBİTAK – Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı ”