×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM
Öğrencilerin mezun olabilmeleri için, eğitim ve öğretimlerinin dördüncü ve altıncı yarıyılları sonunda iki ayrı staj olmak üzere staj başına 20 iş günü, toplamda 40 iş günü sürelik stajlarını, özel veya kamu kurum veya kuruluşlarında tamamlamaları gerekmektedir. Öğrencilerin bu stajlarını, Ankara veya genellikle diğer büyük şehirlerde faaliyet göstermekte olan yazılım şirketleri ile yazılım üreten diğer teknoloji şirketlerinde veya teknokentlerde tamamlanması beklenmektedir. Öğrencilerin Yazılım Mühendisliği programı içine yayılmış olan kişisel, takım ve bitirme projesi derslerinin, öğrencinin staj yapacağı şirketler ile ortaklaşa yürütülerek öğrenci ile şirket arasındaki bağın kuvvetlendirilmesi ve mezuniyet sonrası istihdam sağlanmasının kolaylaştırılması planlanmaktadır.

Staj Bilgilendirme Sunumu için tıklayınız

A.Yaz Stajı Öncesi (Son Bildirim Tarihi: 15 Mayıs 2023)

1. Staj yapacağınız firma ve tarih aralığı tespit edilmelidir.
2. Staj zorunluluk belgesi sekreterlikten (nuray@cankaya.edu.tr) alınarak firmaya teslim edilir.
3. Bir firmadan Staj kabulü aldıktan sonra aşağıdaki belgeler hazırlanmalı ve 15 Mayıs’a kadar form’a yüklenmelidir.

  • Resmi Staj Kabul Belgesi firmadan alınır. (Firma imzalı ve kaşeli belgede «öğrenci adı», «staj zaman aralığı», «firma
    bilgileri» yer alamalıdır) (belge şablonu için tıklayınız)
  • Sigorta Giriş belgesi doldurulur.(belge şablonu için tıklayınız)
  • Zorunlu Staj Taahütnamesi doldurulur.(belge şablonu için tıklayınız)
  • Müstehaklık Belgesi e-devlet’ten alınır. (belge şablonu için tıklayınız)
  • Belgelerin asılları staj koordinatörüne elden teslim edilir.

B. Yaz Stajı 

C. Yaz Stajı Sonrası

1. 2023-2024 Güz Dönemi Ders Kaydı
2. Staj Raporu Teslimi (En geç ekle-sil öncesi)
3. Staj Değerlendirme Süreci ve Staj Dersinin Notlandırılması

 “Active Intern” Programı

Mühendislik eğitimi sürecinde teorik altyapı ve laboratuvar çalışmalarının yanı sıra staj deneyimi de çok önemli bir yer tutmaktadır. Yazılım Mühendisliği bölümü, staj koordinatörlüğü olarak 2. ve 3. sınıf öğrencilerimize, etkili ve verimli bir yaz stajı için en uygun şirketleri bulma konusunda yardımcı olmak üzere “Active Intern” programını başlatmış bulunuyoruz.

“Active Intern” Programı ile öğrencilerimize nitelikli bir staj deneyimi sunmak adına, öğrencilerin ilgi alanlarına uygun, iş süreçleri ve şirket kültürü açısından belirli bir olgunluğa erişmiş şirketlerle yaptığımız iş birlikleri, şirketler için de, belli bir alana odaklanmış, yetişmiş insan kaynağına doğrudan erişim fırsatı sunuyor.

Ayrıca üniversite-sanayi işbirliği ile paydaşlar arasındaki sinerjiyi artırmak ve ulusal inovasyon ekosistemini güçlendirmeye katkı sunmak diğer bir hedefimiz.

Active Intern Programı Süreci şu şekilde işlemektedir:

1. Aşama 

“Active Intern” Programına dahil olan her işyerinin sağladığı kontenjanlar Staj Koordinatörlüğüne iletilir.

2. Aşama 

Bahar dönemi başında, öğrencilerimiz kendilerine uygun işyerlerini Staj Koordinatörlüğüne bildirirler (En geç Mart ayı sonuna kadar).

3. Aşama

Staj Koordinatörlüğü stajyer öğrenci başvurularını işyerlerine iletir.

4. Aşama

İşyerleri öğrenciler arasından tercih ettiği isimleri Staj Koordinatörlüğü’ne bildirirler (en geç Nisan ayı sonuna kadar).

5. Aşama

Öğrenci staj yaptığı iş yerinde 1 ay(20 iş günü) çalıştıktan sonra bir rapor hazırlar ve deneyimini Staj Koordinatörlüğü’ne sunar.

———————

İşbirliği taleplerinizi ve sorularınızı activeintern [ @ ] cankaya.edu.tr adresine iletiniz.

Active Intern Programı İş Ortaklarımız:

                            

               

   

Öğrencilerin mezun olabilmeleri için, eğitim ve öğretimlerinin dördüncü ve altıncı yarıyılları sonunda iki ayrı staj olmak üzere staj başına 20 iş günü, toplamda 40 iş günü sürelik stajlarını, özel veya kamu kurum veya kuruluşlarında tamamlamaları gerekmektedir. Öğrencilerin bu stajlarını, Ankara veya genellikle diğer büyük şehirlerde faaliyet göstermekte olan yazılım şirketleri ile yazılım üreten diğer teknoloji şirketlerinde veya teknokentlerde tamamlanması beklenmektedir. Öğrencilerin Yazılım Mühendisliği programı içine yayılmış olan kişisel, takım ve bitirme projesi derslerinin, öğrencinin staj yapacağı şirketler ile ortaklaşa yürütülerek öğrenci ile şirket arasındaki bağın kuvvetlendirilmesi ve mezuniyet sonrası istihdam sağlanmasının kolaylaştırılması planlanmaktadır.