×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Çankaya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yer alan Veri Analitiği Yüksek Lisans Programında Tezli ve Tezsiz alternatifleri ile Türkçe eğitim verilmektedir.

İşletme, kurumlar ile iktisadi karar alıcıların etkin ve verimli kararlar alması için veriyi stratejik bir varlık olarak görmeleri, veri analiz yöntem ve süreçlerini doğru kullanmaları gerekmektedir. Bu gereklilik veri analiz yöntemlerinin gerektirdiği istatistiksel ve matematiksel modelleme ve yöntemleri, iktisadi ve finansal kavram ve teoriler çerçevesinde uygulamak için gerekli yazılım ve kodlama becerilerine sahip eleman ihtiyacını artırmış ve artırmaya devam edecektir.

Bulut bilişim, e-ticaret, makine öğrenmesi ve sosyal ağların büyümesiyle birlikte iktisat/finans ve bilgisayar bilimleri arasındaki ilişki iyice belirgin hale gelmiştir. Bilgisayar ve iktisat/finans tamamlayıcı nitelikte araçlar sunan iki bilim dalıdır. Örneğin, makine öğrenmesi gibi bir bilgisayar bilimi tekniği, sosyal platformlardan gelen zengin verilerdeki kalıpları ortaya çıkarabilir. İktisat/Finans bilimi ise bu kalıpların nasıl ve neden ortaya çıktığını anlamayı sağlayacak teoriler ortaya koyabilir. Detaylı Bilgi için tıklayınız.